Η δισμουτάση του υπεροξειδίου συνδεδεμένη με μαγγάνιο (MnSOD/SOD2) είναι ένα αντιοξειδωτικό ένζυμο το οποίο παράγουμε μέσω των γονιδίων στα κύτταρα μας. Η MnSOD/SOD2 προστατεύει σημαντικά τον οργανισμό δρώντας έναντια στις ελεύθερες ριζες οξυγόνου. Η SOD καταλύει την αντίδραση: ∙Ο2- (Ελεύθερη Ρίζα Οξυγόνου) + 2Η+ → Η2Ο2 (υπεροξείδιο του Υδρογόνου) Έπειτα η καταλάση προχωράει: 2Η2Ο2 → 2Η2Ο + Ο2 Ταυτόχρονα η υπεροξειδάση της γλουταθιόνης, ένα επίσης πολύ αντιοξειδωτικό ένζυμο που παράγει ο οργανισμός μας μέσω του DNA, βοηθάει το…

Read More